Түр хаагдсан!
Шалгалт хийгдэж байна!
Тэхникийн албатай холбогдоно уу!